Un dia de treball

Un dia de treball

Preparant les terres per sembrar