Despeses d’entrega gratuïtes a partir de 23 € a Barcelona ciutat
Despeses d’entrega gratuïtes a partir de 45 € comarques i rodalies de Barcelona i Tarragona

POLÍTICA DE PRIVACITAT EN XARXES SOCIALS

De conformitat amb el que estableixen la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de
caràcter personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), SOLE & GALLEGO GROUP S C P informa els usuaris que ha creat un perfil a la xarxa social
Facebook amb la finalitat principal de donar publicitat als seus productes i serveis.

Dades de SOLE & GALLEGO GROUP S C P:
 NIF: J64172356
 ADREÇA POSTAL: MASIA CA L’OLIVELLA PETIT, S/N 08732, (CASTELLVI DE LA MARCA)
 ADREÇA ELECTRÒNICA: XAVI@HORTDELACARMETA.COM
 DOMINI WEB: https://hortdelacarmeta.com

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per SOLE &
GALLEGO GROUP S C P, mostrant així interès en la informació que aquesta doni a conèixer a la xarxa. En unirse a la nostra pàgina, l’usuari ens atorga el seu consentiment per al tractament de les dades personals
publicades al seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la mateixa xarxa social, així com configurar el
seu perfil per garantir la seva privacitat.

SOLE & GALLEGO GROUP S C P tracta i té accés a la informació pública de l’usuari, especialment el seu nom
de contacte. Aquestes dades només s’utilitzen a dins de la mateixa xarxa social i no s’incorporen a cap sistema
de tractament.

Drets dels interessats

Pel que fa als drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de
les vostres dades de caràcter personal, dels quals disposeu i que podeu exercir davant de SOLE & GALLEGO
GROUP S C P, d’acord amb el RGPD, cal que tingueu en compte els matisos següents:
 Dret d’accés: és el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal
concretes i sobre el tractament que se n’hagi fet o se’n faci, així com la informació disponible sobre
l’origen d’aquestes dades i les comunicacions que se n’hagin fet o es prevegi fer-ne.
 Dret de rectificació: és el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o
incompletes. Aquest dret només es pot satisfer amb relació a aquella informació que es trobi sota el
control de SOLE & GALLEGO GROUP S C P; per exemple, es poden eliminar comentaris publicats a la
mateixa pàgina i imatges o continguts web en què apareguin dades de caràcter personal de l’usuari.
 Dret a la limitació del tractament: és el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes en
origen pel responsable del tractament.
 Dret de supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, llevat del que
estableixin el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de conservarles, dintre del termini i en la forma escaients.
 Dret de portabilitat: és el dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format
estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable.
 Dret d’oposició: és el dret que té l’usuari a exigir que SOLE & GALLEGO GROUP S C P no tracti les
seves dades de caràcter personal o que posi fi al tractament que en faci.
SOLE & GALLEGO GROUP S C P porta a terme les actuacions següents:
 Accés a la informació pública del perfil.
 Publicació al perfil de l’usuari de tota la informació ja publicada a la pàgina de SOLE & GALLEGO
GROUP S C P.
assessorament i adaptació a la lssi-ce · documentació
 Enviament de missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social.
 Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publiquin al perfil de l’usuari.
L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-lo i restringir
amb qui comparteix les seves connexions; per fer-ho, cal que accedeixi a la seva configuració de privacitat.
Publicacions
Un cop s’hagi unit a la pàgina de SOLE & GALLEGO GROUP S C P, l’usuari podrà publicar-hi comentaris,
enllaços, imatges o fotografies i qualsevol altre tipus de contingut multimèdia que admeti la xarxa social. L’usuari,
en tots els casos, ha de ser el titular d’aquests materials, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual
corresponents o disposar del consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació
a la pàgina, sigui del tipus que sigui (textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc.), que atempti o pugui atemptar
contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum i/o que infringeixi, violi o vulneri els drets de propietat intel·lectual
o industrial, el dret a la imatge o la llei. En aquests casos, SOLE & GALLEGO GROUP S C P es reserva el dret
de retirar immediatament el contingut i de sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.
SOLE & GALLEGO GROUP S C P no es fa responsable dels continguts que lliurement publiqui l’usuari.
L’usuari ha de tenir present que els altres usuaris tindran coneixement de les seves publicacions, per la qual cosa
ell mateix és el responsable principal de la seva privacitat.
Les imatges que es puguin publicar a la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per
SOLE & GALLEGO GROUP S C P, però sí que romandran a la xarxa social.
Concursos i promocions
SOLE & GALLEGO GROUP S C P es reserva el dret d’organitzar concursos i promocions, en els quals podran
participar tots els usuaris units a la seva pàgina. Les bases de cadascuna d’aquestes accions, quan per dur-les a
terme s’utilitzi la plataforma de la xarxa social, es publicaran a la mateixa xarxa, complint sempre els requisits
establerts en la LSSI-CE i en qualsevol altra norma que hi sigui aplicable.
La xarxa social no patrocina, avala ni administra de cap manera cap de les nostres promocions ni hi està
associada.
Publicitat
SOLE & GALLEGO GROUP S C P fa servir la xarxa social per donar publicitat als seus productes i serveis. En
tot cas, si decideix tractar les dades de contacte de l’usuari per dur a terme accions directes de prospecció
comercial, ho farà sempre d’acord amb les exigències legals del RGPD i de la LSSI-CE.
No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de SOLE & GALLEGO GROUP S C P
perquè també ells puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.
Tot seguit facilitem l’enllaç a la política de privacitat de les xarxes socials:
• Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation

0